مشخصات عمومی

آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال 1385 , تعداد خانوار : 237

عنـــوان

کــــل

با ســـواد

بی ســـواد

کل جمعیت

991 نفر

596 نفر

307 نفر

جمعیت مردان

494 نفر

338 نفر

114 نفر

جمعیت زنان

497 نفر

258 نفر

193 نفر

 

چارت مقایسه ای آمار جهت بررسی نسبت ها با جمعیت کل

آمار جمعیت

افراد باسواد

افراد بی سواد

100 %


کـل جمعیت

50 %


نسبت مردان

50 %


نسبت زنان

60 %


جمعیت باسواد

57 %


نسبت مردان

43 %


نسبت زنان

31 %


جمعیت بیسواد

37 %


نسبت مردان

63 %


نسبت زنان

 

به خاطر قرار گرفتن سرچی دروضعیت جوی وجغرافیایی مناسب، هر ساله شاهد رشد احداث منازل مسکونی در این روستا میباشیم.

مشخصات عمومیدلقک

روستای سرچی دارای یک مدرسه ی ابتدایی ویک مدرسه راهنمایی هست که طی 2 سال اخیر به علت کمبود دانش آموزان راهنمایی این کلاس ها به داخل مدرسه ابتدایی منتقل شده ومشترکا" مشغول به تحصیل میباشند

وضعیت کانال های تلویزیونی این روستا تاقبل از 22اردیبهشت 1388فقط دارای شبکه1 و3 بود،که به میمنت سفرمقام معظم رهبری

به استان کردستان شبکه های2 وسیمای استانی(کردستان) نیز در این روستا راه اندازی شد.

این روستا دارای یک مسجد جامع بزرگ میباشد که درسال1384 تاسیس شد، جالب اینجاست که بیش از%80 کل هزینه ساخت وساز ومصالح استفاده شده در این مسجد را، مردم های دین دارو خون گرم این روستا ومنطقه بر دوش کشیدند.

اهالی سرچی مناره های این مسجد را 3سال بعد یعنی سال1387 بر روی مسجد نصب کردند.

تصویری از نحوه نصب مناره ها توسط مردم که با فرمتGIF در اختیار شما گذاشتم

سرچی دارای یک خانه بهداشت درمانی میباشد که هرهفته میزبان دکتر بخش میشود ومردم روستا توسط این دکتر مورد معاینه قرار

میگیرند

وضعیت جاده سرچی آسفالته میباشدکه از7سال پیش تا به اکنون2بارآسفالت شده

این روستا دارای یک مخابرات وتلفن ثابت منازل با کد(0872365) میباشد، سرچی در گذشته تحت پوشش هیچ آنتن موبایل نبودکه در

زمستان سال1387 ببعد یک آنتن موبایل روبه روی روستا ودرست در کنار راه منتهی به خود روستا نصب وراه اندازی شد.

/ 2 نظر / 26 بازدید
سید مجید

موفق باشی همه تن ناله و هجران، همه جا چشمۀ جوشان، چه غم از دیدۀ گریان، اگر آن یار بیاید، دل یاران برباید، دیده از غم بگشاید اگه دوست دارید ادامه این نثر موزون رو ببینید به وبلاگ من بیاید

پالنگان(پالنان)

سلام براي خوشه ويست ماندو نه بي هاتم سه ري كت لي به م و سلامي به مه خدمه تتا اگه ر حه زت كرد سه ريكمان لي به با زندگي نامه قاضي محمد به روزم له په ناي الله